Tietopankki

Mitä on tekninen viestintä?

Teknisen viestinnän tavoitteena on suunnitella ja tuottaa tietoa, joka on helppokäyttöistä ja oleellista erilaisten sovellusten ja laitteiden käyttäjille.

Tämä edellyttää tiedon suunnittelijalta syvällistä tietoa sovellusten ja laitteiden käytöstä. Yleensä tämä vaatii perehtymistä laitteen tai sovelluksen käyttöön erilaisten tietolähteiden kautta. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi laitteita ja sovelluksia suunnittelevat ammattilaiset tai niitä käyttävät loppukäyttäjät.

Tätä työtä tekevää ammattilaista kutsutaan tekniseksi viestijäksi. Käyttöohjeiden suunnittelu ja tuottaminen ovat kuitenkin vain osa teknistä viestintää. Muita esimerkkejä työstä ovat tuotekuvaukset, tutoriaalit, manuaalit ja niin edelleen.

Valmis informaatio voi olla mitä vain painetuista manuaaleista digitaalisesti tallennettuihin ohjevideoihin.

Työllistyminen

Teknisen viestinnän ammattilaiset työskentelevät hyvin erityyppisissä ympäristöissä, kuten tehtaissa, ohjelmistoalan yrityksissä, toimistoissa jne. Työskentely voi tapahtua yksin, tiimeissä tai vaikka alihankkijana. Yhteistä kaikille teknistä viestijää tarvitseville aloille on tarve soveliaassa muodossa tuotetulle dokumentaatiolle.

Tekninen viestintä tulee olemaan yhä tärkeämpää tulevaisuudessa, sillä teknologian rooli kasvaa jatkuvasti ja tarvitsemme ammattilaisia, jotka pystyvät ohjeistamaan selkeästi miten tätä teknologiaa käytetään.

Tiedot ja taidot

Tekniseltä viestijältä edellytetään monenlaisia taitoja ja kykyjä, kuten hyvää kirjoitustaitoa ja kykyä muokata tietoa kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Tämä edellyttää kohderyhmän analysointia, jotta palvelun tai tuotteen käyttö on ohjeen avulla sujuvaa.

Tekniselle viestijälle olennaisia taitoja ovat mm.

  1. Sujuva kielitaito kohdekielellä
  2. Kyky ymmärtää teknologiaa
  3. Tiedon kerääminen
  4. Ajan- ja stressinhallintataidot
  5. Sosiaaliset taidot, sillä tarvittava tieto saadaan usein asiantuntijoilta tai käyttäjiltä
  6. Tietotekniset taidot
  7. Joustavat oppimistaidot, sillä tarvittavat ohjelmistot ja tavoitteet voivat vaihtua alalla nopeaan tahtiin