Koulutus

Suomessa teknistä viestintää voi opiskella erilaisin painotuksin neljässä yliopistossa. Sekä Jyväskylässä, Tampereella että Vaasassa opinto-oikeuksia on rajattu. Oulun yliopiston avoimen yliopiston kautta toteutettava opintokokonaisuus sen sijaan on tarjolla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Jyväskylän yliopistossa tarjolla on 15 opintopisteen temaattinen moduuli Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä, jonka voivat valita kieli- ja viestintätieteen laitoksen opiskelijat. Moduulista on olemassa myös isompi, 30 opintopisteen versio, joka on tarjolla diplomi-insinööriopiskelijoille. Molemmissa opiskellaan tiedon muotoilun ja teknisen viestinnän perusperiaatteita, joihin kuuluu myös rakenteisten työkalujen käyttö. Opintoihin sisältyy yritysprojekti.

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa tarjolla on Kansainvälisen yritysviestinnän perusopintokokonaisuus, jonka laajuus on 25 opintopistettä. Opintokokonaisuuden voivat suorittaa kaikki aihepiiristä kiinnostuneet, ja myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista. Opintokokonaisuus sisältää teknisen viestinnän lisäksi mm. palvelumuotoilua sekä graafista suunnittelua, ja se suoritetaan kokonaan verkossa.

Tampereen yliopistossa voi suorittaa teknisen viestinnän erikoistumisopinnot, joiden laajuus on 40 opintopistettä. Erikoistumisopinnot ovat tarjolla sekä kielten maisteriohjelman että monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman opiskelijoille. Opinnoissa käsitellään teknisen viestinnän tutkimusta ja käytäntöä laajasti, ja opintoihin kuuluu myös työharjoittelu.

Vaasan yliopistossa on mahdollista suorittaa teknisen viestinnän maisteriohjelma (suuntautumisen mukaan joko FM tai KTM). FM-opinnoissa viestintätieteellisen koulutusta voi täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla. KTM-opinnoissa taas yhdistyvät kauppatieteet, tietojärjestelmätiede ja viestintätieteet.