TCeurope

TCeurope (Technical Communication in Europe) on euroopppalainen teknisen viestinnän kattojärjestö, jonka tarkoitus on tukea itsenäisiä kansallisia yhdistyksiä. Järjestö toimii myös yhteistyöelimenä. Järjestö pyrkii myös tekemään teknistä viestintää tunnettavammaksi .

STVY oli mukana perustajajäsenenä. TCeuropen rekisteröintipaikka on Bryssel, missä myös järjestön toimisto sijaitsee. Järjestön rahoitus tulee jäsenmaksuista. TCEuropen jäsenyyden etuja ovat tiedon lisääntyminen ja vaikutusmahdollisuuksien kasvaminen – olemmekin päässeet mukaan myös kansainvälisiin projekteihin yhdessä muiden maiden teknisten viestijöiden järjestöjen kanssa. Jokaisella STVY:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen harjoittamaan kansainväliseen yhteistyöhön ja näiltä sivuilta löytyykin tietoa projekteista sitä mukaa, kun niitä aloitetaan.

Toimintamuodot ja tavoitteet

TCeuropen kaikille näkyvät toimintamuodot ovat järjestön nettisivut ja vuosittainen tapaaminen eli Colloquium, joka mahdollistaa keskustelun ja suhteiden luomisen eri maiden osaajien välillä.

Suomen edustus TCeuropessa

STVY on ollut TCeuropen toiminnassa mukana alusta asti. Vuoteen 2008 asti edustajamme oli Tarja Tolvanen, joka oli myös TCeuropen rahastonhoitaja. Vuosina 2008 - 2012 Suomen edustaja TCeuropessa oli Terhi Sipilä. Terhi toimi hallituksen jäsenenä, sihteerinä sekä viimeksi puheenjohtajana huhtikuusta 2010 huhtikuuhun 2013. Tammikuusta 2013 vuoteen 2015 Suomea on edustanut Eeva Viljanen, joka valittiin TCeuropen hallitukseen sihteerin tehtäviin vuosikokouksessa huhtikuussa 2013. Nyt, Tiina Lähteenmäki edustaa STVY:tä TCeuropen asioissa.

STVY:n jäseniä on ollut mukana myös TCeuropen projekteissa ja työryhmissä, mm. vuosina 2008 -2009 suomalaista asiantuntemusta edusti Infopool-työryhmässä Suvi Isohella. Myös TCeurope Honours Award -työryhmissä olemme hyvin edustettuina.

Lisätietoja

TCeuropen kotisivut: http://www.tceurope.org/